3 faz giriş 3 faz çıkış Şartname

30  KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÖZET

Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK)’nın teknik özelliklerini açıklamaktadır.  KGK, elektrik kaynağının kesilmesi ya da bozulması sırasında kritik yüke kesinti olmaksızın ve belirtilen toleranslar içinde otomatik olarak AC gücü sağlayacaktır. Üretici, KGK’nın kullanılacağı yerdeki bütün elektrik, çevre ve hacim koşullarıyla bütünüyle uyumlu olacak ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve sağlayacaktır. Bu AC güç kaynağının istenilen yüke doğru şekilde bağlanması için gerekli bütün parçaları kapsayacaktır. KGK herhangi bir kişinin denetimini gerektirmeksizin çalışabilecektir.

KONU

Her bir KGK’nın gücü 30kva olacaktır ve en az  30kva çıkış gücü verebilecektir. Yük gerilimi ve by-pass hattı gerilimi üç faz , 4 tel 380/400 VAC olacaktır. giriş gerilimi 3 faz , üç tel 380/400 VAC olacaktır. Akü 20°C’de UPS en az 20 dakika boyunca 30kva güç verebilecek kapasitede olacaktır. 4 adede kadar paralellenebilir olmalıdır.

 1. ÇALIŞMA PRENSİBİ

30kVA güç değeri olan yükleri,  sürekli çalışarak hassas limitler içinde gerilim ve frekans ile beslenecektir.

 1. KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞINI OLUŞTURAN ÜNİTELER

Kesintisiz Güç Kaynağın da dijital işlemciler ve elektronik kartların sayısını ve yüzeysel büyüklüklerini azaltan gelişmiş teknoloji ürünü SMD ( surface mounted devices) elektronik kartları kullanılmış olmalıdır.

Teklif edilen kesintisiz güç kaynağı tesisi aşağıdaki ünitelerden oluşacaktır.

 1. Statik Redresör / Şarj edici /PFC devresi (giriş güç faktörü düzeltme devresi)
 2. Statik invertör
 3. Statik by-pass ve makanik by-pass
 4. Toplam 30kva yükü en az 20 dakika süre ile besleyecek akü grubu.
 1. Statik Redresör / Şarj edici :

Şebekeden aldığı 3 fazlı AC gerilimi DC gerilime çevirerek akü grubunu ve invertörü besleyen ünitedir. Redresör bloğu  IGBT transistörlü,  Yarı iletkenler ve elektronik koruma kontrol devrelerinden oluşacaktır. Redresör kapasitesi tamamen boşalmış aküleri şarj etmeye ve tam yüklü invertörü beslemeye yeterli olacaktır. Girişte mutlaka PFC devresi bulunmalı ve giriş güç faktörü   en az  %99  olmalıdır. ”Soft Start” özelliği bulunmalıdır. 

 1. İnvertör :

Redresör  ya da akü grubundan gelen DC gerilimi hassas limitler içinde 3 fazlı AC gerilime çevirerek 24 saat sürekli devrede kalacaktır. İnvertör bloğu IGBT transistörlü olacaktır. Statik invertör çıkış değerlerinin nominal değerleri ile şebeke değerleri arasında sürekli karşılaştırma yapacak ve senkron çalışma yoluna gidecektir.

 1. c) Statik By – Pass :

Sistem kısa süreli aşırı yüklenmelerde by-pass yaparak yükü şebekeye aktarmalı ve bu süre içinde yük statik by-pass üzerinden beslenmelidir. Sistemde herhangi bir arıza durumunda yük otomatik olarak statik by-pass anahtarı üzerinden kesintisiz, olarak şebekeye aktarılmalıdır. Manuel by-pass; gerektiğinde yükü şebekeye aktarmak için elle çalıştırılabilen bir mekanik by-pass anahtarı bulunacaktır. Gerektiğinde aynı anahtar vasıtasıyla cihazın statik by-pass özelliği kaldırılabilmelidir.

d) Akü Grubu :

Kesintisiz güç kaynağı ile birlikte teklif edilen akü grubu tam bakımsız kuru tipte en az 10 yıl ömür beklentili olmalıdır. Ömür beklentisi orijinal akü kataloğunda görülmelidir. Ayrıca teklif edilen akü kapasitesi ve adedi, akü üreticilerinin orjinal eğrilerine dayandırılarak hesaplanmalı, bu hesap tablosu teklif ile birlikte verilmelidir.

100kva ups ile üretiminiz kesintisiz sürer

Akü kapasitesi aşağıdaki yöntem ile tespit edilmelidir: Hesap yapılırken akü hücre başına gerilim min. 1,70V/cell olarak kabul edilecektir.

30 kVA (Cihaz Gücü)x0,8 (çıkış/inverter güç faktörü) / 0,95 (DC-AC inverter verimi) /…. ( akü adedi) / 6 (hücre adedi) = Watt/cell,  KGK ve Akü ile ilgili değerler belgelenmelidir

Elektrik kesintilerinde akü grubu sistemi tam yükte 20 dakika besleyebilmelidir.

Firmalar akü grupları için özel akü kabinleri tekliflerinde fiyata dahil edeceklerdir. Aküler TSE veya CE ile ISO belgesine sahip olmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş karakteristikleri :

Gerilimi                                                : 380/400 V , 3 faz + Nötr olmalıdır.

Gerilim Toleransı                                               : ± % 15 olmalıdır.

Frekansı                                               : 50 Hz. ± % 5 olmalıdır.

THDi                                                     : <%5

Giriş güç Faktörü                                :>%99

 Çıkış Karakteristikleri :

 Çıkış Gücü                                            :  

Çıkış gücü                                             :          (cos  = 0,8 )

Çıkış Gerilimi                                      : 380/220 VAC 3 Faz 1 Nötr

Aşırı Yük Kapasitesi                         : 3 Faz , % 125 yükte 10 Dakika

% 150 yükte   1  Dakika

Kısa Devre Kapasitesi                       :5 In 100 msn. süresince

Evirici Akım Sınırlaması                    : % 200 20 ms (3 faz )

% 350 20 ms (1 faz )

Çıkış Gerilim Kararlılığı                     : < % ± 1 ( Statik )

< % ± 4 ( Dinamik )

Çıkış Frekansı                                     : 50 Hz.

Çıkış Frekans Kararlılığı                    : Şebekeyle senkron çalışmada ; ± % 1

Özsenkronizasyonlu çalışmada ; ± % 0.2

Çıkış Toplam Harmonik Distorsiyonu            : Doğrusal yükte %3’den küçük olmalı

3:1 Crest faktörlü yükte < %5’den küçük olmalı

Statik By-Pass Senkron iken Geçiş                                : 2 ms’den küçük olmalı

3 : 1 Crest faktöründeki doğrusal olmayan yükler bağlanabilmelidir.

Magic 10-30 kva online ups

VERİM

Toplam verim > %94;

Eco Modda % 98’ e ulaşmalı.

ÇEVRE KOŞULLARI

Çalışma Sıcaklığı                                                              : 0 ile +40°C arası olmalıdır.

Depolama Sıcaklığı                                                          : -25°C ile +70°C arası olmalı

Bağıl Nem                                                                           : % 20 ile % 90 arası – DIN / IEC 721 2-1-09/86’a                                     uygun olmalı

Çalışma Yüksekliği                                                           : 1000 metreye kadar herhangi bir değer düşümü                                  olmadan çalışabilmeli. Daha yüksek rakımlarda                                      değer düşümüyle çalışabilmeli.

Akustik Gürültü                                                                   :  60-65 dBA arasında,

kVA için 73dBA’dan az olmalı.

Elektromanyetik Uyum                                                     : EN 50091-2  veya  EN 62040-2

Emniyet Standartı                                                              : EN 50091-1 veya  EN 62040-1 sağlamalı.

: IEC 62040-1-2

 1. PARALELLEME

İstenmemektedir.

 1. ALARM GÖSTERGE SİSTEMLERİ

Kesintisiz güç kaynağında bir ön panel bulunmalı ve üzerinde sistemin genel prensip şeması ve şema üzerinde de ışıklar olmalıdır. Şema üzerinde bulunan işlev ışıkları ; o işlev hakkında kesin bilgiye sahip olmalıdır. Kullanıcı bu panelden sistemin gidiş hattı hakkında bir bakışta bilgi sahibi olabilmeli, sistem için gerekli olan kontrol tuşları ile diğer kontrol edici anahtarlarda burada yer almalı ve aşağıdaki alarm ve durum göstergeleri bulunmalıdır.

Mimik Diyagram :

Diyagram üzerinde en az aşağıdaki ışıklar bulunmalıdır.

Şebeke gerilimi

 • Doğrultucu
 • Akü den çalışma
 • İnvertör den  çalışma
 • İnvertör devrede
 • By-Pass
 • Yük by-pass’ta
 • Yük invertörde
 • Mekanik by-pass

Kontrol Anahtarları :

 Esc Tuşu

 • Enter Tuşu
 • LCD ekran tuşu (giriş bilgileri)
 • LCD ekran tuşu (çıkış bilgileri)

Alfanumerik LCD Gösterge :

Cihazın tüm çalışma fonksiyonları görülebilmelidir.

 • En son kaydedilmiş 100 olayı veya hatayı saat ve tarih olarak gösterebilmelidir.
 • LCD Gösterge aşağıdaki bilgileri gösterebilmelidir.
 • Doğrultucu Gerilimi, frekans  ve  akımı
 • Invertör Gerilimi ve frekans
 • Bypass Gerilimi ve frekans
 • Çıkış Gerilimi, frekans, akım ve güç
 • Akü gerilim, akım, (şarj-deşarj)

 GENEL ÖZELLİKLER :

Koruma sınıfı                       : IP 20

 YAPISAL ÖZELLİKLERİ :

 Kesintisiz Güç Kaynağı DSP teknoljisiyle üretilmiş olmalı ve blok IGBT kullanılmalıdır .

 • Kesintisiz güç kaynağının şebeke giriş ve çıkış bağlantı noktaları servis kolaylığı bakımından cihazın üst kısmında olmalıdır, aşağıdan bağlantılı olan cihazlar kabul edilmeyecektir.
 • Kesintisiz Güç Kaynağı lojik devreler ile devre kartları kolay ulaşılabiliri yerlerde bulunmalı ve arızadurumunda kolaylıkla değiştirilebilmelidir.
 • Sistem modüler bir yapıda olup arızaların onarımında hızlılık sağlanmalıdır.
 • Kesintisiz Güç Kaynağı monoblok bir yapıda olmalıdır.
 • KGK Elektronik kartları üzerinde kullanıcı ve servis elemanlarının kolay arıza bulmalarını sağlayacakarıza durum LED’leri bulunmalıdır.

ELEKTROMAGNETİK KORUMA :

 UPS’ den çıkabilecek olan frekansın ve yüksek frekanslı çıkışları tamamen bastıran filtre devreleri bulunmalıdır. RFI koruması VDE 0875 (N Sınıfı) normlarına uygun olmalıdır.

ELEKTRİKSEL KORUMA :

UPS sistemi düşük voltaj, aşırı akım ve yüksek voltaj ile voltaj ve akımı darbelerinden korumak için gerekli önlemlere sahip olmalıdır.

KGK, AC şebekesinden gelecek aşırı akımlara, gerilim dalgalanmalarına, sıçramalarına karşı ve diğer paralellenmiş kaynakların çıkış terminallerindeki veya dağıtım sistemindeki yük anahtarlarının ve devre kesicilerin çalışmasından kaynaklanan aşırı gerilim ve gerilim sıçraması durumlarına karşı korumaya sahip olacaktır.

KGK, çıkışındaki ani yük değişmelerine ve çıkış terminallerindeki kısa devrelere karşı korumaya sahip olacaktır. KGK, öngörülebilir tipte bütün hatalı çalışma durumlarında kendine ve bağlı yüklere zarar vermesini engelleyecek korumalara sahip olacaktır. Yarı iletken parçaların zincirleme arızalanma durumuna karşı hızlı davranan akım sınırlama devrelerine sahip olacaktır. KGK arızaları modülün kendine en az zarar vererek devre dışı kalmasına yol açacaktır ve KGK bakım personeline devre dışı kalmasıyla ilgili en fazla bilgiyi sağlayacaktır. KGK arızalanması durumunda yük otomatik ve kesintisiz olarak by-pass hattına aktarılacaktır.

 GENEL :

13.1        Teklif veren firma teklif etmekte olduğu sistemin aynı ve benzeri güçte KGK sistemini kurduğuna ve

işletmeye aldığına dair referanslarını teklifle birlikte verecektir .

13.2        Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemek zorundadır.

13.3.       Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanımın en az 10 yıl müddetle tüm parçalarının tedarik

edilebileceği açıkça taahhüt edilecektir.

13.4.       Kesintisiz güç kaynağı ve aküler çalışır vaziyette teslim edildiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl süre ile firma garantisi altında olacaktır.

13.5.       Üretici firma ISO 9001:2000 belgesine sahip olmalıdır.

13.6.       Cihazdan beslenecek sistemlerin etkilenmemesi bakımından elektromanyetik tesirleri minimuma

indiren asgari EN 50091-2 veya EN 62040-2 (EMC) sınıfı standartları korunmuş ve sağlanmış                                                                                                    olacaktır. Ayrıca insan güvenliği için EN 50091-1; veya EN 62040-2 standartlarına sahip olmalı ve bu standartları sağladığına dair akretide labaratuvarlar tarafından verilmiş belge teklifler ile verilmeli, bu belgeleri vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.7.       Teklif edilen ürün teknolojisi IEC62040-2 veya EN 50091-2  Class VFI standartlarına uygun konsept ile tasarlanmış olmalıdır.

13.8.       Sanayi Bakanlığından alınan “Garanti Belgesi ” ‘ne sahip olmalıdır.

13.9.       KGK, montajı ve KGK’nın cihazlara bağlanması firma tarafından yapılacaktır.

13.10.    Türkiye geneli en az 7 coğrafi bölgede en az 7 ilde TSE’den alınmış  “Hizmet yeri yeterlilik

belgesi” ne sahip servis  istasyonları olmalıdır.

Sistem, KGK ve cihazların bağlantıları tamamlandıktan sonra çalışır halde , kurulacak komisyon tarafından teslim alınacaktır.

Farkli urun ozellikleri ve kva değerlerine göre özel şartnaneler için bizi arayınız