3 faz giriş 3 faz çıkış Şartname

30  KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÖZET

Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK)’nın teknik özelliklerini açıklamaktadır.  KGK, elektrik kaynağının kesilmesi ya da bozulması sırasında kritik yüke kesinti olmaksızın ve belirtilen toleranslar içinde otomatik olarak AC gücü sağlayacaktır. Üretici, KGK’nın kullanılacağı yerdeki bütün elektrik, çevre ve hacim koşullarıyla bütünüyle uyumlu olacak ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve sağlayacaktır. Bu AC güç kaynağının istenilen yüke doğru şekilde bağlanması için gerekli bütün parçaları kapsayacaktır. KGK herhangi bir kişinin denetimini gerektirmeksizin çalışabilecektir.

KONU

Her bir KGK’nın gücü 30kva olacaktır ve en az  30kva çıkış gücü verebilecektir. Yük gerilimi ve by-pass hattı gerilimi üç faz , 4 tel 380/400 VAC olacaktır. giriş gerilimi 3 faz , üç tel 380/400 VAC olacaktır. Akü 20°C’de UPS en az 20 dakika boyunca 30kva güç verebilecek kapasitede olacaktır. 4 adede kadar paralellenebilir olmalıdır.

 1. ÇALIŞMA PRENSİBİ

30kVA güç değeri olan yükleri,  sürekli çalışarak hassas limitler içinde gerilim ve frekans ile beslenecektir.

 1. KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞINI OLUŞTURAN ÜNİTELER

Kesintisiz Güç Kaynağın da dijital işlemciler ve elektronik kartların sayısını ve yüzeysel büyüklüklerini azaltan gelişmiş teknoloji ürünü SMD ( surface mounted devices) elektronik kartları kullanılmış olmalıdır.

Teklif edilen kesintisiz güç kaynağı tesisi aşağıdaki ünitelerden oluşacaktır.

 1. Statik Redresör / Şarj edici /PFC devresi (giriş güç faktörü düzeltme devresi)
 2. Statik invertör
 3. Statik by-pass ve makanik by-pass
 4. Toplam 30kva yükü en az 20 dakika süre ile besleyecek akü grubu.
 1. Statik Redresör / Şarj edici :

Şebekeden aldığı 3 fazlı AC gerilimi DC gerilime çevirerek akü grubunu ve invertörü besleyen ünitedir. Redresör bloğu  IGBT transistörlü,  Yarı iletkenler ve elektronik koruma kontrol devrelerinden oluşacaktır. Redresör kapasitesi tamamen boşalmış aküleri şarj etmeye ve tam yüklü invertörü beslemeye yeterli olacaktır. Girişte mutlaka PFC devresi bulunmalı ve giriş güç faktörü   en az  %99  olmalıdır. ”Soft Start” özelliği bulunmalıdır. 

 1. İnvertör :

Redresör  ya da akü grubundan gelen DC gerilimi hassas limitler içinde 3 fazlı AC gerilime çevirerek 24 saat sürekli devrede kalacaktır. İnvertör bloğu IGBT transistörlü olacaktır. Statik invertör çıkış değerlerinin nominal değerleri ile şebeke değerleri arasında sürekli karşılaştırma yapacak ve senkron çalışma yoluna gidecektir.

 1. c) Statik By – Pass :

Sistem kısa süreli aşırı yüklenmelerde by-pass yaparak yükü şebekeye aktarmalı ve bu süre içinde yük statik by-pass üzerinden beslenmelidir. Sistemde herhangi bir arıza durumunda yük otomatik olarak statik by-pass anahtarı üzerinden kesintisiz, olarak şebekeye aktarılmalıdır. Manuel by-pass; gerektiğinde yükü şebekeye aktarmak için elle çalıştırılabilen bir mekanik by-pass anahtarı bulunacaktır. Gerektiğinde aynı anahtar vasıtasıyla cihazın statik by-pass özelliği kaldırılabilmelidir.

d) Akü Grubu :

Kesintisiz güç kaynağı ile birlikte teklif edilen akü grubu tam bakımsız kuru tipte en az 10 yıl ömür beklentili olmalıdır. Ömür beklentisi orijinal akü kataloğunda görülmelidir. Ayrıca teklif edilen akü kapasitesi ve adedi, akü üreticilerinin orjinal eğrilerine dayandırılarak hesaplanmalı, bu hesap tablosu teklif ile birlikte verilmelidir.

100kva ups ile üretiminiz kesintisiz sürer

Akü kapasitesi aşağıdaki yöntem ile tespit edilmelidir: Hesap yapılırken akü hücre başına gerilim min. 1,70V/cell olarak kabul edilecektir.

30 kVA (Cihaz Gücü)x0,8 (çıkış/inverter güç faktörü) / 0,95 (DC-AC inverter verimi) /…. ( akü adedi) / 6 (hücre adedi) = Watt/cell,  KGK ve Akü ile ilgili değerler belgelenmelidir

Elektrik kesintilerinde akü grubu sistemi tam yükte 20 dakika besleyebilmelidir.

Firmalar akü grupları için özel akü kabinleri tekliflerinde fiyata dahil edeceklerdir. Aküler TSE veya CE ile ISO belgesine sahip olmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş karakteristikleri :

Gerilimi                                                : 380/400 V , 3 faz + Nötr olmalıdır.

Gerilim Toleransı                                               : ± % 15 olmalıdır.

Frekansı                                               : 50 Hz. ± % 5 olmalıdır.

THDi                                                     : <%5

Giriş güç Faktörü                                :>%99

 Çıkış Karakteristikleri :

 Çıkış Gücü                                            :  

Çıkış gücü                                             :          (cos  = 0,8 )

Çıkış Gerilimi                                      : 380/220 VAC 3 Faz 1 Nötr

Aşırı Yük Kapasitesi                         : 3 Faz , % 125 yükte 10 Dakika

% 150 yükte   1  Dakika

Kısa Devre Kapasitesi                       :5 In 100 msn. süresince

Evirici Akım Sınırlaması                    : % 200 20 ms (3 faz )

% 350 20 ms (1 faz )

Çıkış Gerilim Kararlılığı                     : < % ± 1 ( Statik )

< % ± 4 ( Dinamik )

Çıkış Frekansı                                     : 50 Hz.

Çıkış Frekans Kararlılığı                    : Şebekeyle senkron çalışmada ; ± % 1

Özsenkronizasyonlu çalışmada ; ± % 0.2

Çıkış Toplam Harmonik Distorsiyonu            : Doğrusal yükte %3’den küçük olmalı

3:1 Crest faktörlü yükte < %5’den küçük olmalı

Statik By-Pass Senkron iken Geçiş                                : 2 ms’den küçük olmalı

3 : 1 Crest faktöründeki doğrusal olmayan yükler bağlanabilmelidir.

Magic 10-30 kva online ups

VERİM

Toplam verim > %94;

Eco Modda % 98’ e ulaşmalı.

ÇEVRE KOŞULLARI

Çalışma Sıcaklığı                                                              : 0 ile +40°C arası olmalıdır.

Depolama Sıcaklığı                                                          : -25°C ile +70°C arası olmalı

Bağıl Nem                                                                           : % 20 ile % 90 arası – DIN / IEC 721 2-1-09/86’a                                     uygun olmalı

Çalışma Yüksekliği                                                           : 1000 metreye kadar herhangi bir değer düşümü                                  olmadan çalışabilmeli. Daha yüksek rakımlarda                                      değer düşümüyle çalışabilmeli.

Akustik Gürültü                                                                   :  60-65 dBA arasında,

kVA için 73dBA’dan az olmalı.

Elektromanyetik Uyum                                                     : EN 50091-2  veya  EN 62040-2

Emniyet Standartı                                                              : EN 50091-1 veya  EN 62040-1 sağlamalı.

: IEC 62040-1-2

 1. PARALELLEME

İstenmemektedir.

 1. ALARM GÖSTERGE SİSTEMLERİ

Kesintisiz güç kaynağında bir ön panel bulunmalı ve üzerinde sistemin genel prensip şeması ve şema üzerinde de ışıklar olmalıdır. Şema üzerinde bulunan işlev ışıkları ; o işlev hakkında kesin bilgiye sahip olmalıdır. Kullanıcı bu panelden sistemin gidiş hattı hakkında bir bakışta bilgi sahibi olabilmeli, sistem için gerekli olan kontrol tuşları ile diğer kontrol edici anahtarlarda burada yer almalı ve aşağıdaki alarm ve durum göstergeleri bulunmalıdır.

Mimik Diyagram :

Diyagram üzerinde en az aşağıdaki ışıklar bulunmalıdır.

Şebeke gerilimi

 • Doğrultucu
 • Akü den çalışma
 • İnvertör den  çalışma
 • İnvertör devrede
 • By-Pass
 • Yük by-pass’ta
 • Yük invertörde
 • Mekanik by-pass

Kontrol Anahtarları :

 Esc Tuşu

 • Enter Tuşu
 • LCD ekran tuşu (giriş bilgileri)
 • LCD ekran tuşu (çıkış bilgileri)

Alfanumerik LCD Gösterge :

Cihazın tüm çalışma fonksiyonları görülebilmelidir.

 • En son kaydedilmiş 100 olayı veya hatayı saat ve tarih olarak gösterebilmelidir.
 • LCD Gösterge aşağıdaki bilgileri gösterebilmelidir.
 • Doğrultucu Gerilimi, frekans  ve  akımı
 • Invertör Gerilimi ve frekans
 • Bypass Gerilimi ve frekans
 • Çıkış Gerilimi, frekans, akım ve güç
 • Akü gerilim, akım, (şarj-deşarj)

 GENEL ÖZELLİKLER :

Koruma sınıfı                       : IP 20

 YAPISAL ÖZELLİKLERİ :

 Kesintisiz Güç Kaynağı DSP teknoljisiyle üretilmiş olmalı ve blok IGBT kullanılmalıdır .

 • Kesintisiz güç kaynağının şebeke giriş ve çıkış bağlantı noktaları servis kolaylığı bakımından cihazın üst kısmında olmalıdır, aşağıdan bağlantılı olan cihazlar kabul edilmeyecektir.
 • Kesintisiz Güç Kaynağı lojik devreler ile devre kartları kolay ulaşılabiliri yerlerde bulunmalı ve arızadurumunda kolaylıkla değiştirilebilmelidir.
 • Sistem modüler bir yapıda olup arızaların onarımında hızlılık sağlanmalıdır.
 • Kesintisiz Güç Kaynağı monoblok bir yapıda olmalıdır.
 • KGK Elektronik kartları üzerinde kullanıcı ve servis elemanlarının kolay arıza bulmalarını sağlayacakarıza durum LED’leri bulunmalıdır.

ELEKTROMAGNETİK KORUMA :

 UPS’ den çıkabilecek olan frekansın ve yüksek frekanslı çıkışları tamamen bastıran filtre devreleri bulunmalıdır. RFI koruması VDE 0875 (N Sınıfı) normlarına uygun olmalıdır.

ELEKTRİKSEL KORUMA :

UPS sistemi düşük voltaj, aşırı akım ve yüksek voltaj ile voltaj ve akımı darbelerinden korumak için gerekli önlemlere sahip olmalıdır.

KGK, AC şebekesinden gelecek aşırı akımlara, gerilim dalgalanmalarına, sıçramalarına karşı ve diğer paralellenmiş kaynakların çıkış terminallerindeki veya dağıtım sistemindeki yük anahtarlarının ve devre kesicilerin çalışmasından kaynaklanan aşırı gerilim ve gerilim sıçraması durumlarına karşı korumaya sahip olacaktır.

KGK, çıkışındaki ani yük değişmelerine ve çıkış terminallerindeki kısa devrelere karşı korumaya sahip olacaktır. KGK, öngörülebilir tipte bütün hatalı çalışma durumlarında kendine ve bağlı yüklere zarar vermesini engelleyecek korumalara sahip olacaktır. Yarı iletken parçaların zincirleme arızalanma durumuna karşı hızlı davranan akım sınırlama devrelerine sahip olacaktır. KGK arızaları modülün kendine en az zarar vererek devre dışı kalmasına yol açacaktır ve KGK bakım personeline devre dışı kalmasıyla ilgili en fazla bilgiyi sağlayacaktır. KGK arızalanması durumunda yük otomatik ve kesintisiz olarak by-pass hattına aktarılacaktır.

 GENEL :

13.1        Teklif veren firma teklif etmekte olduğu sistemin aynı ve benzeri güçte KGK sistemini kurduğuna ve

işletmeye aldığına dair referanslarını teklifle birlikte verecektir .

13.2        Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemek zorundadır.

13.3.       Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanımın en az 10 yıl müddetle tüm parçalarının tedarik

edilebileceği açıkça taahhüt edilecektir.

13.4.       Kesintisiz güç kaynağı ve aküler çalışır vaziyette teslim edildiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl süre ile firma garantisi altında olacaktır.

13.5.       Üretici firma ISO 9001:2000 belgesine sahip olmalıdır.

13.6.       Cihazdan beslenecek sistemlerin etkilenmemesi bakımından elektromanyetik tesirleri minimuma

indiren asgari EN 50091-2 veya EN 62040-2 (EMC) sınıfı standartları korunmuş ve sağlanmış                                                                                                    olacaktır. Ayrıca insan güvenliği için EN 50091-1; veya EN 62040-2 standartlarına sahip olmalı ve bu standartları sağladığına dair akretide labaratuvarlar tarafından verilmiş belge teklifler ile verilmeli, bu belgeleri vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.7.       Teklif edilen ürün teknolojisi IEC62040-2 veya EN 50091-2  Class VFI standartlarına uygun konsept ile tasarlanmış olmalıdır.

13.8.       Sanayi Bakanlığından alınan “Garanti Belgesi ” ‘ne sahip olmalıdır.

13.9.       KGK, montajı ve KGK’nın cihazlara bağlanması firma tarafından yapılacaktır.

13.10.    Türkiye geneli en az 7 coğrafi bölgede en az 7 ilde TSE’den alınmış  “Hizmet yeri yeterlilik

belgesi” ne sahip servis  istasyonları olmalıdır.

Sistem, KGK ve cihazların bağlantıları tamamlandıktan sonra çalışır halde , kurulacak komisyon tarafından teslim alınacaktır.

Farkli urun ozellikleri ve kva değerlerine göre özel şartnaneler için bizi arayınız

40 kVA Ups fiyatları

3 faz giriş 3 faz çıkış 40 Kva kesintisiz güç kaynağı sistemi fiyatları hesaplanırken kullanılan akü grubu maliyetleri etkileyecektir. Standart olarak 4 Dakika yedekleme zamanından üretilmeye başlanan 40kva güç kaynağı isteğe bağlı olarak 7-10-20-30-40-50-60dk seviyelerinde özel sipariş ile üretilmektedir.

Sistemde kuru tip bakımsız aküler kullanılır. Bu sayede kullanıcı aküler ile ilgili kullanım ömrü tamamlanana kadar herhangibir müdahale yapmasına gerek kalmaz.

40KVA Ups fiyatı 5.450.-USD+KDV‘den itibaren başlayan fiyatlar ile satılmaktadır.

40 kva güç kaynağı
40 kva ups
30 kVA Ups fiyatları
30 kVA Ups fiyatları
15 kva online ups 20kva ups
15 kva online ups 20kva ups

Trifaze online ürünlerimiz 10 kva kapasiteden itibaren üretilmektedir.

 

Hangi online ups

Online ups (kesintisiz güç kaynağı) seçimi yaparken bir çok kriteri dikkate almanız gerekir gibi gözükebilir. Özelliklede elektrik ve enerji konularına yabancı iseniz hangi marka ups hangi model hps kaç kva ups almanız gerekir bilmeniz çok zordur. Firmamız satış ekibinden bu konuda destek alabilirsiniz.

10kVA UPS Pf 0.9
10kVA UPS Pf 0.9

Genel olarak bu seçimi yaparken size yol gösterecek bazı özellikler aşağıda belirtilmiştir.

– Online tip kesintisiz güç kaynağı seçimi yapmaya dikkat ediniz online ups nedir konulu makalemizi okuyabilirsiniz. Online ups,satın alarak hem daha güvenli bir elektrik çıkışı elde eder aynı zamanda daha az arıza oranına sahip sağlam bir teknoloji satın almış olursunuz. Hem voltaj regülasyonu hem sabit çıkış voltajı ayrıca filtre edilmiş temiz enerji çıkışına sahip olursunuz

30 kVA Ups fiyatları
30 kVA Ups fiyatları
40 kva güç kaynağı
40 kva ups

-Bütçenizin elverdiği ölçüde bilindik marka ürünleri tercih ediniz bu sayede garanti ici ve sonun yedek parca ve servis hizmetleri konusunda daha az sorun yaşarsınız.

indir

-Güç faktörü daha yüksek modeller tercih edin. Cıkış güç faktörü değeri 1 değerine en yakın özelliklerdeki güç kaynakları paranızın tam karsılığını watt cinsinden daha fazla verirler. Yani 1 kva bir online ups sisteminde güç faktörü 0.7 olursa (Pf 0.7) 700watt kapasiteniz olur. 0.8 pf size 800watt çıkış gücü sağlarken 0.9 pf 900watt kapasite verecektir. Yüksek çıkış faktörü güç kaynakları FCM’de ekonomik fiyatlarla sizlerle.

YÜKSEK verimli kesintisiz güç kaynağı
YÜKSEK verimli kesintisiz güç kaynağı

FPLUS serisi 1-2-3-6-10-15-20 kVA Monofaze çıkışlı ürünler ile daha yüksek verim daha düşük enerji tüketimi .

online_ups_2

Ev tipi genel ups güç kaynağı uygulamamız bulunmamaktadır. Ev geneline kesintisiz güç kaynağı bağlanması beraberinde bazı teknik sorunlar getirebilmektedir. Ev hattınız trifaze olması durumunda dengeli yük dağılımı yapılmasında sorunlar yaşanmaktadır. Monofaze hatta sahip bir evde ise herşeyin güç kaynağından çalıştırılması büyük güçte bir ürün almayı gerektirmektedir. Buda Fiyat ve performans açısından tüm evin geneli için güç kaynağı avantajlı değildir. Spesifik küçük ürünler için kullanılması uygundur. Örneğin Kombi, TV, Bilgisayar gibi.

Trifaze olarak 10 kva’dan itibaren üretilen modeller 200 kVA Kapasiteye kadar çözüm sunmaktadır. Daha yüksek kapasite ihtiyaçlarınızda info@fcm.com.tr mail adresi üzerinden iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

2 kva online ups güç kaynağı
2 kva online ups güç kaynağı
3 FAZ giriş 1FAZ çıkış 20kva
3 FAZ giriş 1FAZ çıkış 20kva

Online ups modellerimiz 1kva kapasiteden başlar ve tek parça olarak 300kva kapasiteye ulaşabilir. Paralelleme yöntemi ile bu kapasiteyi 2000kva güce çıkarmak mümkündür.

100kva ups ile üretiminiz kesintisiz süreronline_ups_2

iletisim

Uzun süreli ups güç kaynağı

Elektronik jeneratör mantığında çalışan ek akü bağlanarak elektrik kesintilerinde uzun çalışma zamanı elde edilebilir kullanım süresini KVA değeri değil güç kaynağına bağlanan akü adedi veya amper saat değeri belirler.

3 FAZ giriş 1FAZ çıkış 20kva
3 FAZ giriş 1FAZ çıkış 20kva

Güç kaynaklar standart olarak 5-10-15-20Dk gibi kısa süreli ve genelde sistemleri güvenli şekilde kapatma amacıyla üretilen dizaynları bu şekilde yapılmış elektronik cihazlardır. Fakat zaman zaman jeneratör ile çalışılması zor olan yerlerde ( ses,yakıt,ebat vb sebepler nedeni ile) güç kaynağı kullanımı tercih edilebilir.

10kVA UPS Pf 0.9
10kVA UPS Pf 0.9

Fakat bu sürenin maximum randımanlı değeri 4-5 saat i geçmemelidir. Zira hem akülerin tekrar şarjı hemde yer ebat sogutma vb sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca güç kaynaklarının evlerde bu şekilde uzun süreli jeneratör şeklinde kullanılmaya çalışması teknik sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bunun yerine evde çalıştırmak istediğiniz elektronik cihazlarınız için ayrı bir hat çekere güç kaynağını sadece bu hassas cihazlar için kullanmanız daha uygun olacaktır.

online güç kaynağı
online güç kaynağı

30 kVA Ups Online

Monofaze 30 kva ve trifaze 30 kva modellerinden ihtiyacınız olan özellikteki ürünü seçmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

30 kVA Online Ups sistemi 3 faz giriş 1 faz çıkış ve 3 faz giriş 3 faz çıkış olmak üzere iki tipte imal edilmektedir.

Ürünlerimiz siparişinize göre trafolu veya trafosuz olarak üretilmektedir.

Son yıllarda enerji tüketiminin ekonomik olması ve daha az yer kaplayan trafosuz ups sistemleri revaştadır.

30 kVA Online ups sistemi dahili ve harici kuru akü sistemi çalışmaktadır.

İstenilen süreye bağlı olarak bu ups aküleri güç kaynağına entegre edilmektedir.

30 kVA Ups fiyat
30 kVA Ups fiyat

30 KVA Kesintisiz güç kaynağı fiyatları hakkındaki kampanya ve indirimler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

3 Faz giriş 3 Faz çıkış 30 Kva 4.900.-USD+KDV

3 Faz giriş 1 Faz çıkış 30KVA 4.650.-USD+KDV

3 Faz giriş 1 Faz çıkış 40kva 6.500.-USD+KDV

farklı aküden çalışma sürelerine göre fiyatlar değişiklik gösterebilmektedir. Rakamlar fikir verme amaçlı verilmiştir fiyatlarda değişiklik yapma hakkı FCM firmasına aittir.

Magic 10-30 kva online ups

40 kva güç kaynağı
40 kva ups

Güncel fiyatlar indirimler kampanyalar için firmamız ile iletişime geçiniz.

10 kVA Ups fiyat

FCM FPLUS-11 10 KVA ONLİNE UPS

*Dahili 12V 7Ah kuru tip akü grubu ile 1.550.-USD+KDV

FPLUS-11 10 kva Kesintisiz güç kaynağı değerlerinizi güvende tutun.

Yüksek güç faktörü özelliği ile daha fazla kapasite kullanım imkanı sağlar

indirrakiplerine oranla paranızın tam karşılığını verir.

LCD Ekranlı ve Enerji tasarrufu özelliği ile mudaillerine göre kalite ve fiyat farkını bir kaç yıl içerisinde enerji tüketimi miktarınızdaki düşüşle kapatır. Üstelik şimdi kampanyalı,

 Hemen bir FCM Ups sahibi olabilirsiniz. FCM Yurt çapındaki teknik servis ağı ile sizlere hızlı çözümler vaad ediyor. Teknik destek alabileceğiz tüm bayiler için lütfen bizimle iletişime geçin.
Teknik kapasite hakkında ödün vermez.  1-200KVA Güç aralığı ile tek bilgisayardan sanayi tesisine kadar çözümler sunar.
FCM’nin Plus serisi online ups sistemleri ile enerjisiz kalmayacaksınız. Bir UPS’den beklediğiniz herşey onda var.
10 kVA kesintisiz güç kaynağı ( KGK ), 10 kVA UPS, 10 kVA Online UPS
– Gerçek On-Line tasarım – Mikroişlemci kontrollü tam güvenilirlik – Giriş güç faktörü düzeltme (PFC) ile enerji verimliliği – Uzun yedekleme süresi – Şebeke yokken çalıştırılabilme özelliği (cold start) – Bakım Bypass özelliği (6 ve 10 kVA için) – Standart RS232 arabirimi ve akıllı izleme yazılımı – Açılışta otomatik test özelliğ – Aşırı gerilim ve frekans dalgalanması koruması – Yük ve akü kapasitesi göstergesi – Kısa devre ve aşırı yük koruması – Gelişmiş koruma fonksiyonları – USB iletişimi arabirimi (opsiyon) – Standart SNMP desteği, SNMP kartı(opsiyonel) – Uluslararası ve yerel standartlara uygunluk – Ek donanım gerektirmeksizin paralel bağlanabilme
20 kVA Online UPS Güç kaynağı
20 kVA Online UPS Güç kaynağı
10 kva güç kaynağı
10 kva ups

Urun kapasite yelpazesi 1 faz giris 1 faz cikis monofaze sistemlerde 1 kva ile 15 kva arasinda uretilmektedir. 3 faz giris 1 faz cikis 10-25-20-30 kva kapasitede uretilmektedir. 3 faz giris 3 faz cikis 10 kva ile 200 kva araliginda uretilmektedir

6 kVA Ups fiyat

FCM FPLUS-11 6 KVA ONLİNE UPS

indir

*Dahili 12V 7Ah kuru tip akü grubu ile 1.150.-USD+KDV

FPLUS-11 6kVA Kesintisiz güç kaynağı değerlerinizi güvende tutun.

LCD Ekranlı ve Enerji tasarrufu özelliği ile mudaillerine göre kalite ve fiyat farkını bir kaç yıl içerisinde enerji tüketimi miktarınızdaki düşüşle kapatır. Üstelik şimdi kampanyalı,
Hemen bir FCM Ups sahibi olabilirsiniz. FCM Yurt çapındaki teknik servis ağı ile sizlere hızlı çözümler vaad ediyor. Teknik destek alabileceğiz tüm bayiler için lütfen bizimle iletişime geçin.
Teknik kapasite hakkında ödün vermez. Yüksek çıkış güç faktörü ile paranızın tam karşılığı 0,9 Pf
FCM’nin Plus serisi online ups sistemleri ile enerjisiz kalmayacaksınız. Bir UPS’den beklediğiniz herşey onda var.
6 kVA kesintisiz güç kaynağı ( KGK ), 6 kVA UPS, 6 kVA Online UPS
– Gerçek On-Line tasarım – Mikroişlemci kontrollü tam güvenilirlik – Giriş güç faktörü düzeltme (PFC) ile enerji verimliliği – Uzun yedekleme süresi – Şebeke yokken çalıştırılabilme özelliği (cold start) – Bakım Bypass özelliği (6 ve 10 kVA için) – Standart RS232 arabirimi ve akıllı izleme yazılımı – Açılışta otomatik test özelliğ – Aşırı gerilim ve frekans dalgalanması koruması – Yük ve akü kapasitesi göstergesi – Kısa devre ve aşırı yük koruması – Gelişmiş koruma fonksiyonları – USB iletişimi arabirimi (opsiyon) – Standart SNMP desteği, SNMP kartı(opsiyonel) – Uluslararası ve yerel standartlara uygunluk – Ek donanım gerektirmeksizin paralel bağlanabilme
Plus serisi güç kaynakları monofaze çıkışlı olarak 20 kVA Kapasiteye kadar imal edilmektedir.
6 kw tam online sistem
6 kw tam online sistem
10 kva güç kaynağı
10 kva ups

Monofaze 1-15kva aralıgındaki ürünler ve fiyatlar için iletişime geçiniz

Online Ups satışı

Online ups güç kaynağı

Online ups satınalmak için linkten sitemizi inceleyerek ziyaret edebilirsiniz. Kampanyalar güncel fiyatlar ve teknik bilgi almak için bize 216 611 0 511 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Monofaze olarak 1-15kva Trifaze olarak 10-250 kVA Kapasitelere kadar yerli üretim ve ithal ürünler sunulmaktadır. Yüksek güç faktörü ve düşük enerji tüketimine sahip modeller ile kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlara sunuyoruz.

online güç kaynağı
online güç kaynağı

Online Ups Fiyatları;

FPLUS-11
1 kVA Online Kesintisiz güç kaynağı
Dahili Kuru Akü grubu ile
UPS Fiyatları: 215.-USD

FPLUS-11
2 kVA Online Kesintisiz güç kaynağı
Dahili Kuru Akü grubu ile
UPS Fiyatı: 415.-USD

FPLUS-11
3 kVA Online Kesintisiz güç kaynağı
Dahili Kuru Akü grubu ile
UPS Fiyatları: 515.-USD

FPLUS-11
6 kVA Online Kesintisiz güç kaynağı
Dahili Kuru Akü grubu ile
UPS Fiyatı: 1.150.-USD

FPLUS-11
10 kVA Online Kesintisiz güç kaynağı
Dahili Kuru Akü grubu ile
UPS Fiyatı: 1.550.-USD

FPLUS-31
15 kVA Online Kesintisiz güç kaynağı
Harici Kuru Akü grubu ile
UPS Fiyatları: 2.350.-USD

On-line Ups Fiyatları;

MEC Ekonomik Serisi;

FCM MEC-1000 (MultiECOControl)
1kVA Online Kesintisiz güç kaynağı,UPS Sistemi
Kesintisiz güç kaynağı fiyatları : 175.-USD

FCM MEC-2000 (MultiECOControl)
2kVA Online Kesintisiz güç kaynağı,UPS Sistemi
Kesintisiz güç kaynağı fiyatı : 320.-USD

FCM MEC-3000 (MultiECOControl)
3kVA Online Kesintisiz güç kaynağı,UPS Sistemi
Kesintisiz güç kaynağı fiyatları : 370.-USD

Off-line Ups Fiyatları için lütfen İrtibata geçiniz.

10/25 DK Akü Grubu ile birlikte
Gerçek On-Line tasarım
Mikroişlemci kontrollü tam güvenilirlik
Giriş güç faktörü düzeltme (PFC) ile enerji verimliliği
Uzun yedekleme süresi
Şebeke yokken çalıştırılabilme özelliği (cold start)
Standart RS232 arabirimi ve akıllı izleme yazılımı
Açılışta otomatik test özelliği
Aşırı gerilim ve frekans dalgalanması koruması
Yük ve akü kapasitesi göstergesi
Kısa devre ve aşırı yük koruması
Gelişmiş koruma fonksiyonları
Standart SNMP desteği, SNMP kartı(opsiyonel)
Uluslararası ve yerel standartlara uygunluk

Online Ups fiyatları

40 kva ups
40 kva upsları için lütfen irtibata geçiniz

Trifaze Giriş Trifaze Çıkışlı
Kesintisiz güç kaynağı Fiyatları;

10 kVA UPS (30x7Ah Akü)
Güç Kaynağı Fiyatları : 2.950 $

15 kVA UPS (60x7Ah Akü)
Kesintisiz Güç Kaynağı Fiyat : 3.800 $

20 kVA UPS (60x17Ah Akü)
Güç Kaynağı Fiyatları : 4.100 $

30 kVA UPS (30x17Ah Akü)
Kesintisiz Güç Kaynağı Fiyat : 4.900 $ 

45 kVA UPS (30x24Ah Akü)
Kesintisiz Güç Kaynağı Fiyatları : 6.450 $ 

60 kVA UPS (30x38Ah Akü)
Güç Kaynağı Fiyatı : 8.150 $ 

80 kVA UPS (60x24Ah Akü)
Güç Kaynağı Fiyatları : fiyat sorunuz

100 kVA UPS (30x65Ah Akü)
Kesintisiz Güç Kaynağı Ups Fiyatı : fiyat sorunuz 

120 kVA UPS (60x38Ah Akü)
Ups Güç Kaynağı Fiyatları: fiyat sorunuz

150 kVA UPS (30x100Ah Akü)
UPS KGK Fiyatları: fiyat sorunuz

200 kVA UPS (30x120Ah Akü)
Kesintisiz Güç Kaynağı Fiyatları : 23.900 $ 

250 kVA UPS (30x150Ah Akü)
Güç Kaynağı Fiyat : 27.600 $ 

300 kVA UPS (30x200Ah Akü)
Kesintisiz Güç Kaynağı Fiyatı : 36.400 $ 

400 kVA UPS (60x120Ah Akü)
Kesintisiz Güç Kaynağı Fiyatları : 45.500 $ 

iletisim

Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir.
FCM Elekt.elektronik san.tic.ltd.sti Fiyatlarda değişiklik yapma hakkını Saklı Tutmaktadır.

Güncel döviz kurlarındaki hareketlilik ve ekonomik gelişmeler ışında fiyatlarımızda ani değişmeler yaşanabilmektedir.

Fiyatlar bilgi amaçlı verilmiştir. Net fiyatlar için firmamız ile iletişime geçiniz.

Magic 10-30 kva online ups

Online Ups fiyatları

UPS Fiyatları ;

5 kva ups fiyat
5 kva güç kaynağı
 • 1 kVA Ups fiyatı      : 215.-USD+kdv
 • 2 kVA Ups fiyatı     : 415.-USD+kdv
 • 3 kVA Ups fiyatı     : 515.-USD+kdv
 • 6 kVA Ups fiyatı     : 1.150.-USD+kdv
 • 10 kVA Ups fiyatı  : 1.550.-USD+kdv
 • 15 kVA Ups fiyatı, : 2.250.-USD+kdv
 • 20kVA Ups fiyatı  : 3.200.-USD+kdv
 • 30kva Ups fiyatı   : 4.500.-USD+kdv
 • 40kva Ups fiyatı   : 5.500.-USD+kdv
 • 45kva Ups fiyatı   : 6.000.-USD+kdv
 • 60kva Ups fiyatı  : 7.500.-USD+kdv
 • 80 kva Ups fiyatı : fiyat sorunuz
 • 100 kva ups fiyatı : fiyat sorunuz

Trifaze çıkış modellerimiz için bizimle iletişime geçebilir 200kva kapasiteye kadar ürün çözümlerimizi inceleyebilirsiniz

Güç kaynağı üretim modelleri

1 faz giriş 1 faz çıkış (1 ile 15 kva aralığında imal edilmektedir)

3 faz giriş 1 faz çıkış ( 10 ile 300 kva aralığında imal edilmektedir)

3 faz giriş 3 faz çıkış olarak imal edilmektedir.

1 kVA güç kaynağı
1 kVA Online Ups
15 kva online ups 20kva ups
15 kva online ups 20kva ups

Değişik kombinasyonlardaki ürün fiyatlarımız için +90 216 611 0 511 numaralı telefondan destek alabilirsiniz.

Firmamız tek parça olarak 200KVA Kapasiteye kadar kesintisiz güç kaynağı çözümleri sunmaktadır.Paralelleme yöntemi ile kapasite artırımı mümkün.

5 kVA Online UPs

Online Ups, 5 kVA Pc için kullanılabildiği gibi ayrıca tıbbı cihazlar,ofis cihazları vb. bir çok sistem kullanılabilir.

* 4500Watt çıkış gücü ile güçlü
* 15 Pc bağlanabilme kapasitesi
* Dahili akü grubu ile 10 dakika tam kapasitede çalıştırabilme gücü

5 kva ups fiyat
5 kva güç kaynağı

– Mikroişlemci kontrollü tam güvenilirlik
– Giriş güç faktörü düzeltme (PFC) ile enerji verimliliği
– Uzun yedekleme süresi
– Şebeke yokken çalıştırılabilme özelliği (cold start
– Bakım Bypassı (6 ve 10 kVA için)
– Standart RS232 arabirimi ve akıllı izleme yazılımı
– Açılışta otomatik test özelliğ
– Aşırı gerilim ve frekans dalgalanması koruması
– Yük ve akü kapasitesi göstergesi
– Kısa devre ve aşırı yük koruması
– Gelişmiş koruma fonksiyonları
– USB iletişimi arabirimi (opsiyon)
– Standart SNMP desteği, SNMP kartı(opsiyonel)
– Uluslararası ve yerel standartlara uygunluk
– Ek donanım gerektirmeksizin paralel bağlanabilme

5 kVA, UPS Fiyatı : 900.-USD+kdv’dir.

6 kw tam online sistem
6 kw tam online sistem

Yüksek güç faktörü ile daha fazla watt gücü FCM’de

Güncel fiyatlar indirimler kampanyalar için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz : (+90) 216 611 0 511